Skip to main content
0

Als de vraag nog eens gesteld wordt waarom Marx gelijk heeft, is het antwoord eenvoudig: Daarom… en lees het boek Waarom Marx gelijk heeft.
— 5 sterren van het Humanistisch Verbond van Vlaanderen
Lees de volledige recensie hier: Recensie website Humanistisch Verbond

De spoken van Marx zwerven nog steeds door Europa – omdat hij nog steeds gelijk heeft.
— De Wereld Morgen BE
Lees de volledige recensie hier: Recensie DeWereldMorgen.be